ENGASJEMENT OG NYSKAPNING

Smart Energi Hvaler bygger opp om verdisettet til Hvaler kommune. Vår organisasjon skal representeres ved åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskapning. Det er ikke vanskelig å se at forskningsprogrammet bidrar til å sette fokus på alle disse verdiene.

For Hvaler kommune betyr forskningsprogrammet nå en systematisk
gjennomgang og forbedring, slik at vi sammen med forskningsmiljøene kan
stimulere Hvaler-samfunnet til å tenke smart og fremtidsrettet på alle våre
områder. Det vil fremover også implementeres i vårt planverk i kommunen.

Allerede nå ser vi eksempler på at fremtiden formes, høsten 2013 innførte
vi valgfaget ”teknologi i praksis” for ungdomsskolen i kommunen. Vi har
engasjerte hus- og hytteeiere som har deltatt i flere lokale og nasjonale
forskningsprosjekter, og som har fått ny kunnskap og bevissthet om eget
energiforbruk. Slikt skaper endringer.

Hvaler kommune er i gang med arbeidet med klima- og energiplanen, dette
arbeidet skal gi oss nye mål å strekke seg etter, og bidra til å skape en fremtid
på Hvaler. Men det krever engasjement og gjennomføringsevne hos alle, husog
hytteeiere, ansatte og politikere i kommunen.

Foto av Rådmann Dag W. EriksenSammen med Fredrikstad Energi og næringsklyngen NCE Smart sitter vi i
førersetet på et av de ledende nasjonale demonstrasjonsområdene. Det gir
muligheter, men også forpliktelser. Vi må arbeide systematisk og langsiktig,
for å bidra til å løse morgendagens energibehov på en smartere måte.

Dag W. Eriksen
Rådmann Hvaler kommune