Fortsatt komfort i fokus

Energianalytiker Bjørge Sandberg-Kristoffersen er
positiv til at energieffektiviteten i nye boliger stadig blir
bedre. – Men fortsatt er det komforten som regjerer,
mener han. Bjørge Sandberg-Kristoffersen jobber i
selskapet Entelligens, som har utviklet teknologien til
Energiportalen; et nettsted lansert av Klima Østfold.
Websiden er et enkelt nettbasert verktøy som hjelper
innbyggere i Østfold med å spare strøm. Portalen er
tilrettelagt slik at brukerne kan gjøre jobben selv, uten
hjelp fra en ekstern energirådgiver.

Positiv til økt bevissthet

– Selv om energieffektiviteten er bygd inn i nye
boliger ser vi fortsatt at det ofte er mer fokus på
komfort enn på det å spare energi, sier han.
– Det er ikke nødvendigvis noe negativt i seg
selv, men interessant hvis man sammenligner
med eldre boliger. Nå lager vi hus som har større
oppvarmet areal, termostatstyrt oppvarming og høy
gjennomsnittlig innetemperatur. Sett i lys av dette,
er energianalytikeren svært positiv til AMS-målerne
og deres kommunikasjon med et energi display i
husholdningen.
– Forsøk viser at visualisering av forbruk kan utløse
en reduksjon i energiforbruket i størrelsesorden
5-10% på grunn av endret adferd, så dette vil
forhåpentligvis bidra til en langt større bevissthet,
håper han.

Alternativer til oppvarming

Familien Samuelsen har valgt bergvarme i tillegg
til vedovn som sine oppvarmingskilder. Det mener
Sandberg-Kristoffersen er fornuftige valg, men
påpeker samtidig følgende:
– Bergvarme er uovertruffent i forhold til
energieffektivitet, men installasjonen er meget
kostbar, spesielt i et hus med lavt oppvarmingsbehov.
Det kan gjøre tilbakebetalingstiden unødvendig lang.
– Vedovn derimot kan være vanskelig å nyte i fulle
drag. Den avgir fryktelig mye varme, ofte med
overtemperatur som resultat.
Analytikeren foreslår å kombinere flere typer
oppvarming for god effekt.
– Solfangere kan gå godt sammen med
varmepumpe. Om sommeren er
tappevann oppvarmingsbehov og solfangere er
billigere og bedre egnet enn
mange tror, opplyser han.