Fremtidskonferansen

Fremtidskonferansen logoNCE Smart, IFE og ODIN MEDIA gjennomførte i år Fremtidskonferansen
for fjerde ået på rad i Østfold. Konferansen ble etablert for å styrke fagmiljøet rundt IT- og energi i regionen, både for å fremme
virksomhetene som finnes her, og for å samle ledende nasjonal og internasjonal kompetanse på området.

Konferansen hadde 200 deltakere i mai i år på Høgskolen i Østfold, i
Halden og på Litteraturhuset i Fredrikstad. Sentral på konferansen var
demonstrasjonsområdet Hvaler, og hvordan fremtiden bygges gjennom
et godt samarbeid mellom det offentlige, forskningsinstitusjoner og
næringslivet.

Videre planer for Smart Energi Hvaler og smart city Fredrikstad var blant
temaene, så vel som miljøorganisasjonen Zero og Marius Holm, og det
internasjonale energibyrået IEA.

– Fremtidskonferansen er en unik arena for regionen for å skape dialog
og nettverk som gir resultater i hverdagen. Vi har flere gode eksempler
på samarbeid og prosjekter som har kommet i gang etter konferansene.
Det gir et løft for kunnskapsarbeidsplasser i regionen vår, forteller Thor
Moen, NCE Smart og Morten Hagen, ODIN MEDIA. Sammen ledet de
arbeidet med planlegging og gjennomføring av konferansen.