Hvalerpakken

Arbeidsområder: Smarte energiløsninger,      Status: Til salgs

HVALERPAKKEN er et resultat av et samarbeid mellom Smart Energi Hvaler og DEFA. Vi tilbyr nå markedets ledende løsning for fjernstyring av strøm, varme og alarm, DEFA HyttaMi Smartbase og Hyttami.no

  • Prøvetjeneste for å effektivisere strømforbruket på hytta
  • Prøveordning for datastyrt kontroll av ditt forbruk

Hvalerpakken får du til kr 3.190,-. Tilbudet gjelder kun for hytteeiere på Hvaler. Tilbudet varer til 20.12.2013.

DEFA HOME Smartbase
DEFA HOME Smartbase er en “plug & play”-løsning som er svært enkel å bruke. DEFA HyttaMi Smartbase er en ideell fleksibel løsning for å fjernstyre varme i hytter eller fritidshus. Med innebygd temperaturføler og batteri får du i tillegg en løsning som gir deg beskjed ved strømbrudd og hvis det er fare for frost. Med DEFA HyttaMi Smartbase kan utvides til å styre varmeovner i seks ulike rom ved hjelp av våre trådløse stikkontakter. De trådløse stikkontaktene må meldes inn i sentralen og på baksiden bruker du sonehjulet til å bestemme hvilken sone hver enkelt skal tilhøre. Sett den ganske enkelt inn i stikkontakten i veggen og koble ovnen til den trådløse stikkontakten. Rommene kan du styre samlet eller individuelt, alt etter hva du har behov for.

HyttaMi.no
HyttaMi.no er inkludert i DEFA HyttaMi Smartbase og er din egen «vaktmester» som passer på at ting er i orden. HyttaMi.no kombinerer den tradisjonelle “ring hytta varm” løsningen med bruk av internett. Dette har gjort det mulig å lage et godt og oversiktlig verktøy. HyttaMi.no er blitt en av markedets ledende tjenester for fjernstyring av strøm, varme og alarm. HyttaMi.no er en abonnementsbasert tjeneste og inkluderer GSM-abonnementet som står i styringsproduktet, kostnader i forbindelse med bruk av produktet, samt tilgang til den enkleste og mest effektive måten for fjernstyring og overvåkning av strøm, varme og alarm på hytta.

Prøvetjeneste for å effektivisere strømforbruket på hytta
Vi tilbyr en prøvetjeneste som vil hjelpe deg å effektivisere strømbruken på din egen hytte og i området rundt den. Du vil motta informasjon om endring i strømpriser, varsel om kraftig temperaturfall, vanskelige situasjoner i strømforsyningen som kan påvirke strømforbruket på hytta.

Prøveordning for datastyrt kontroll av ditt forbruk
For de som ønsker å delta tilbyr vi en prøveordning med datastyrt kontroll av forbruk som tar hensyn til større prisendringer og variasjoner i linjebelastningen på Hvaler. Deltagelse her kan gi gode effektiviseringsgevinster og fremtidige kostnadsbesparelser på ditt strømforbruk. Utstyret du mottar

Hvalerpakken inkluderer
Pakken inkluderer utstyret som beskrevet under og en app for smart telefon med ett års abonnement

  • 1 stk DEFA Smartbase (inneh. 1 stk Socket) á kr 1990,-
  • 1 stk Socket á kr 399,-
  • 1 stk Temperature Sensor á kr 399,-
  • 1 stk Etableringsavgift á kr 299,-
  • 1 stk Årsabonnement á kr 920,-
  • Sum kr 4007,-
Prosjekthistorikk
Til salgs:

Hyttepakken er nå ferdig utarbeidet og klarlagt for salg.

15.11.2013

Partnere

DEFA

Prosjektinfo


Smarte energiløsninger

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets