Smart Energi Hvaler satser videre

Prosjektet Smart Energi Hvaler er nå inne i sitt tredje år og gir forskere og næringsliv et systematisk bilde av strømforbruket for hele kommunen, time for time.

Fra venstre: Dag W. Eriksen (rådmann), Thor Moen (Smart Energi Hvaler), Hege Cecilie Bjørnerud (Kommunalsjef samfunnsutvikling) og Lars H. Larsen (Kommunalsjef helse og sosial).

Fra venstre: Dag W. Eriksen (rådmann), Thor Moen (Smart Energi Hvaler), Hege Cecilie Bjørnerud
(Kommunalsjef samfunnsutvikling) og Lars H. Larsen (Kommunalsjef helse og sosial).

– De neste årene kommer strømnettet i Norge til å gjennomgå enorme endringer. Fredrikstad Energi AS (FEAS) leder an i denne utviklingen, hvor Hvaler spiller en viktig rolle, informerer rådmann i Hvaler kommune, Dag W. Eriksen. Hvaler ble valgt ut til å være pilotkommune sammen med Steinkjer. Oppdraget er å finne ut hvordan strømnettet i Norge skal fungere i fremtiden. Smart Energi Hvaler er et samarbeid mellom kommunen og en rekke kompetansemiljøer både nasjonalt og regionalt. Forskere og næringsliv bruker informasjonen som samles inn i pilotkommunene til å utvikle morgendagens energiløsninger i fremtidens smarte strømnett. Det får de hjelp til av deg som bor eller har hytte på Hvaler og har installert de nye AMS-målerne.

Bærekraftig samfunn

Smart Energi Hvaler representerer på mange måter det Hvaler kommune skal være kjent for i årene som kommer. Prosjektet bygger nemlig opp om verdisettet til kommunen.

– Med akronymet ÅPEN skal vår organisasjon stå for Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping. Det er ikke vanskelig å se at Smart Energi Hvaler bidrar til å sette fokus på alle fire verdiene, påpeker rådmannen. Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hege Cecilie Bjørnerud er opptatt av å sette smart energi på dagsordenen gjennom flere spennende prosjekter og aktiviteter.

Med akronymet ÅPEN skal vår organisasjon stå for Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping. Det er ikke vanskelig å se at Smart Energi Hvaler bidrar til å sette fokus på alle fire verdiene

– Vi ønsker å prøve ut ny teknologi innenfor blant annet helse, omsorg og kommunal teknikk. Vi ønsker også å stimulere Hvaler samfunnet til å tenke smart energi i forbindelse med både næringsbygg, hytter og hus. I årene som kommer håper vi også å implementere dette i planverket vårt slik at vi tenker Smart i alt fra overgripende arealplan til enkelte reguleringsplaner. På sikt tror jeg at vi skal bevege oss fra smart energi prosjektet, til smart energi prosessen, og videre til smart energi samfunnet. Det bærekraftige Hvaler-samfunnet med fokus på smart energi kan være en realitet om ikke så mange år, sier hun.

Direktivet revideres

Lars H. Larsen er kommunalsjef i Hvaler kommune og er kommunens representant i programkomiteen med ansvar for å følge opp Hvaler kommunes interesser i Smart Energi Hvaler.

– Når det gjelder Hvaler kommunes satsningsområder under paraplyen Smart energi Hvaler har det fra starten av primært vært fokusert på energistyring. Styringsgruppa i Smart Energi Hvaler har besluttet at direktivet skal revideres og utvikling av innovative helse- og velferdsteknologiske løsninger skal være en del av vårt arbeid. Prosjektet vil blant annet sette Hvaler kommune i stand til å møte den demografiske utviklingen med økende andel av eldre i befolkningen og økende antall omsorgstrengende innenfor flere befolkningsgrupper – med bruk av innovativ helse- og velferdsteknologi i samspill med Smart Energi Hvaler, informerer han.

Thor Moen, Smart Energi Hvaler, kan bekrefte at Hvaler kommune har inngått en ny avtale med NCE.

– Hvaler kommune har bedt om prosjektledelse for prosjekter innenfor energistyring og innovativ helse og -velferdsteknologi. Det vil skje mye spennende i tilknytning til Hvaler fremover, mener han. Frem til sommeren 2014 er bruk av innovativ helse- og velferdsteknologi prosjektbeskrevet for brukergrupper innenfor rus- og psykisk helse og psykisk utviklingshemmede.

Viktige mål og oppgaver for Hvaler kommune:

  • Det må legges vekt på riktig valg av teknologisk plattformer og gode brukergrensesnitt slik at utvikling innen energi og velferdsteknologi kan dra nytte av hverandre.
  • Smart energi Hvaler er aktiv pådriver for ekstern medfinansiering av pilotprosjekter og innovative tiltak.
  • Smart energi Hvaler er aktiv pådriver for at forskning innenfor energisystemer anvendes innenfor helse- og velferdsteknologi.