Smartgridkonferansen 2014

Smartgridsenteret med samarbeidspartnere ønsker velkommen til Smartgridkonferansen 2014.
Fjordårets konferanse var en suksess med over 200 deltagere.
Årets konferanse arrangeres 10. og 11. september på Quality Hotel Expo, Fornebu, Oslo

Program og påmeldingsinformasjon finner du her: Program-påmelding

Arrangører: The Norwegian Smartgrid Centre i samarbeid med Energi Norge

Smartgridkonferansen er Norges viktigste arena for erfaringsutveksling og debatt om utviklingen fremtidens fleksible kraftnett.
Her møtes myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nettselskap og teknologi- og tjenesteleverandører.

Under årets konferanse vil du få:
-Oppdatert informasjon om hva som skjer på det teknologiske og regulatoriske området i Europa
-Nettutvikling og forretningsutvikling
-AMS og ulike former for nettnytte
-IKT-sikkerhet ved håndtering av nye løsninger
-Utveksling av kraftnettrelaterte data mellom Transmisjon og Distribusjon: Standarder og Network codes.
-Praktiske erfaringer fra systemintegrasjon av ulike teknologier