Vellykket på stortinget

stortingetRepresentanter fra Smart Energi Hvaler møtte i slutten av mars i år
olje- og energikomiteen på Stortinget. Lederen bak delegasjonen,
spesialrådgiver i NCE Smart Einar Eriksen, hadde satt sammen en bredt
og kompetent delegasjon bestående av (fra venstre) Knut Gustavsen
(eSmart Systems), Vidar Kristoffersen (Fredrikstad Energi), Einar
Eriksen (NCE), Eivind Borge (Hvaler kommune) og Stig Ottesen (forsker
ved NCE). Her sammen med komiteens leder Ole Hovstad til høyre.

– Konklusjonen var at komiteen syntes dette var en interessant
orientering, og de tar med seg signalene og erfaringene fra Hvaler
videre, sier Eriksen, som var godt fornøyd med besøket på Stortinget.