Gnistrende karrierestart!

Elektroingeniør Kim Bergli (33) kunne velge og vrake blant jobbtilbud lenge før utdannelsen var ferdig. Fremsyntheten og visjonene til Fredrikstad Energinett var det som lokket mest, og dermed fikk sarpingen en spenningsfylt jobb – full av muligheter!

Tekst/foto: Michael Helgesen

Foto av Elektroingeniør Kim Bergli.

– Selv om jeg kun har vært ansatt i to år, har jeg klatret
en eventyrlig karrierestige, sier elektroingeniør Kim Bergli,
og berømmer samtidig arbeidsgiveren for deres tro på de
ansatte.

– Bedriften legger til rette for alle som ønsker å
utvikle seg selv innad i bedriften, så jeg grep sjansen.
Læringskurven har vært bratt, men nå er jeg allerede en
del av et nasjonalt forskningsmiljø i tillegg til jobben her på
driftssentralen, forteller han.

Elkraftlinja

Elkraft er et vidt begrep og omfatter alt fra produksjon
og fordeling til forbruk av elektrisk energi. Men en ting
er sikkert; elektrisitet er en viktig drivkraft i utviklingen av
det moderne samfunn, og stadig lanseres ny og innovativ
teknologi. Kim hadde et ønske om å være med og
påvirke denne utviklingen, og valgte derfor å fullføre en
bachelorgrad i elkraft på Høgskolen i Østfold.

– Teknologi, utvikling og elkraft har lenge vært en
fascinasjon og personlig interesse. Dessuten er
arbeidsmarkedet innen disse fagområdene svært godt.
I sum gjorde det utdanningsvalget enkelt, sier han
og gir eksempler på noen av de mange mulighetene
utdanningen gir: En elektroingeniør med fordypning
innen elkraft kan blant annet ta ansvar for planlegging,
vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Med
elkraftlinjen kan du bli sakkyndig driftsleder på energiverk
eller elektroinstallatør.

Forsket på AMS-målere

I siste del av utdanningen kunne Kim velge mellom flere
avslutningsoppgaver. Valget falt på oppgaven komponert
av Fredrikstad EnergiNett som omhandlet effektiv
utnyttelse av AMS-målere i smartnettet på Hvaler.

– For at vårt moderne samfunn skal kunne fungere er vi
svært avhengig av elektrisk kraft. Befolkningen øker og
kravene blir stadig høyere. Derfor trenger vi kunnskap og
ferdigheter knyttet til infrastruktur for produksjon, transport
og fordeling av elektrisk energi. Kvalitetssikring av
strømforsyningen og anskaffelse av energi fra fornybare
kilder er også viktige tema, informerer han.
Bacheloroppgaven ble godkjent, og høsten 2012 startet
Kim som elektroingeniør med fordypning i elkraft i
Fredrikstad EnergiNett.

Stortrives

Fra driftssentralen på Grålum har Kim full oversikt over
strømnettet i Østfold. Han lokaliserer feil og brudd, og
sørger for at sikkerheten ivaretas ved reparasjoner og
utbedringer. Fire store skjermer viser grafer, kart og annen
informasjon i realtid.

– Jeg er svært takknemlig for den muligheten jeg har
fått. Det å jobbe i en fremtidsrettet bedrift som ønsker
å utgjøre en forskjell, betyr mye for meg. Men ingenting
kommer gratis, sier han, og påpeker at hardt arbeid og en
genuin interesse alltid må ligge til grunn.
– Man kommer langt med en god arbeidsgiver og en god
utdannelse, konkluderer elektroingeniør Kim Bergli.