Hvaler baner vei for smarte byer

Erfaringene man tar med seg fra Smart Energi Hvaler legger grunnlaget for
utviklingen av såkalte “Smart Cities” i Østfold.

Tekst: Michael Helgesen. Foto: Morten Hagen.

Hvaler er den første kommunen i Norge som
har fått full dekning av smarte toveis-målere
(AMS-målere). De nye målerne kan bli den
sentrale byggeklossen for fremtidens “Smart
Cities”.

Smarte Byer

En stadig økende befolkning i verden bor
i byer, og forbruker 75% av verdens totale
energiforbruk. Samtidig blir vi stadig mer
avhengig av strøm til oppvarming, elektronisk
utstyr og lading av elbiler. For å kunne leve
gode liv samtidig som verdens befolkning
skal øke fra 7 til 9 milliarder trenger vi å bli
mer energieffektive og spesielt i byene. Vi må
endre hvordan vi bruker strøm, men hvordan?

Leder i NCE Smart Hilde BekkevardDet er ett av spørsmålene NCE Smart Energy
Markets vil forsøke å finne svar på gjennom
forskningsprogrammet “Smart City Østfold” i
samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg.
– Mye av grunnlaget vil legges på bakgrunn
av erfaringer fra nettopp Smart Energi Hvaler,
opplyser daglig leder i NCE Smart Energy
Markets Hilde Bekkevard.

– Enkelt fortalt må vi stoppe byer fra å
sløse med energien. Vi må bruke energien
smartere. Varme- og kjøleanlegget i bygninger
må sees i sammenheng med strømbruken, og
byens strømnett må bygges smartere og mer
fleksibelt slik at det sørger for riktig mengde
energi til riktig tid. Ved bruk av ny teknologi
kan vi utvikle løsninger som styrer og
avdekker feil i strømnettet. Disse løsningene
kan også være relevante for gatelys, vannrør,
alarmer og trafikk.

Tenke nytt

– For å konstruere smarte byer må man
tenke nytt i henhold til byplanlegging. Vi
må planlegge slik at bysentrumet blir for
mennesker og ikke maskiner. Samtidig må vi
utnytte mulighetene som ligger i IT. Bekkevard
nevner fire andre trender som spiller en viktig
rolle; sosiale medier, mobile enheter, “big
data” og lagring i “skyen”.
– I sum kan vi si at dette handler om å
prosessere store mengder data i sanntid, som
distribueres til mobile enheter, opplyser hun,
og trekker frem parkeringsproblematikken
som eksempel.
– 35-40% av køer i byene dannes av bilister
som leter etter parkeringsplasser. Tenk om
du kunne reservere plass nærmest målet
allerede idet du kjører hjemmefra. Kartet i
bilen måler trafikkbildet i sanntid og sørger for
å gi deg en mest mulig effektiv biltur helt frem
til parkeringsplassen.

Lokal energiproduksjon

Med smarte strømmålere, lokal
energiproduksjon og et smart nett kan
kundene gå fra å være rene konsumenter
til å bli såkalte “prosumenter” som både
produserer og konsumerer energi. Det vil si at
alle kan bidra med overskuddsenergi til nettet,
og dermed tjene penger på salg av strøm.
Enkle solcelleanlegg, små gassbrennere
som brenner biogass og lager varmt vann
og strøm (Micro CHP, Combined Heat and
Power) og mikrovindproduksjon kombinert
med billige batteripakker kan benyttes til dette
formålet. Sandbakken miljøstasjon på Hvaler
er nå under utredelse med nettopp denne
teknologien som inspirasjon.

Økt velferd

Selv om gjerne smart energibruk og smart
nettbruk danner grunnlaget for fremtidens
byer, trekker man også inn smart-begrepet i
reiseliv, velferd, transport og vann og avløp.
Derfor er det viktig å vurdere flere teknologier
samtidig, spesielt frem mot 2019, hvor alle
målere i landet skal erstattes med smarte
strømmålere, mener Bekkevard.
– Slikt sett ser man viktigheten av å ha med
sentrale beslutningstakere fra kommunene
i slike prosjekter. Vår agenda er å få byene
til å innse viktigheten av å tenke større når
man først skal i gang med en omfattende
gjennomføring. Hvis man slipper å grave
samme grøft to ganger kan man redusere
kostnader, øke velferden til innbyggerne og
kanskje utvikle produkter og løsninger som
kan selges til andre byer i inn- og utland, sier
Bekkevard.

Godt rustet

– Øy-kommunen Hvaler er spennende å
jobbe med fordi den kun har én tilførselslinje
av strøm og vi får dermed gode forståelse
for hvordan lokal energiproduksjon påvirker
nettet, sier Bekkevard.
– På Hvaler har vi også et veldig godt
utgangspunkt for vår samarbeidsmodell der
vi jobber i en trekant med både myndigheter,
næringsliv og akademika, forteller
spesialrådgiver Thor Moen i NCE Smart
Energy Markets.

«Smart City» er et konsept som anvendes
på miljø- og klimasatsning i mange byer
i ulike land. Hovedideen er å begrense
klimagassutslipp gjennom å bruke ny
tilgjengelig teknologi og næringsutvikling for å
få på plass lønnsomme «grønne» løsninger.
Konseptet preges av et likeverdig partnerskap
mellom næringsliv og myndigheter/kommune.

NCE Smart Energy Markets

Næringsklyngen består av nesten 40 bedrifter,
kommuner og forskningsmiljøer i Østfoldregionen,
og er den mest vekstkraftige og
internasjonalt orienterte næringsklyngen i
Norge innenfor energi og IT. Klyngen er en
akselerator for nyetableringer og vekst og
arbeider med støtte fra Innovasjon Norge,
Norges forskningsråd, SIVA, Østfold
Fylkeskommune og Halden kommune.