Lærerikt og nyttig

Familien Harstad har hytte på Hvaler og deltok i prosjektet med å prøve
ut ny tariff. Familien fikk ikke redusert strømregning med ny tariffmodell.
Modellen premierte de som kunne flate ut strømforbruket, og ikke ha store
forbrukstopper i løpet av kort tid.

SEHs Vidar Kristoffersen på hjemmebesøk

Vidar Kristoffersen fra Smart Energi Hvaler går igjennom forbruksprofilen til Erik Harstad på hjemmebesøk på sin hytte på Hvaler.

– Vi har fått varige endringer av vårt strømforbruk, og er kjempefornøyde.
At forbrukstoppene ikke går ned er kanskje ikke unaturlig på en hytte, den
har litt anet bruksmønster enn et hjem. For oss har dette blitt en veldig
positiv opplevelse. Vi er opptatt av miljøet, og vil gjøre vår del med å
redusere forbruket. Energidisplayet har medført at vi har skrudd av ekstra
kjøleskap, redusert bruk av varmekabler og kortere dusjer. Endringene gir
oss ca. 1.500,- kr i besparelser i året, forteller Erik Harstad.

Vidar Kristoffersen fra Smart Energi Hvaler var på hjemmebesøk for å
diskutere bruk av energi, mulige besparelser og kilder som bruker mye
energi i hytta.