Moderne miljøstasjon er god økonomi

Tekst: Morten Hagen

– Miljøstasjonen vår tilfredsstiller ikke lenger
kravene til sortering og håndtering av avfall.
Økonomi er også en viktig side, forteller
Virksomhetsleder kommunalteknikk og
eiendomssjef Jan Aspheim i Hvaler kommune.
Avfall som sorteres riktig betyr reduserte
kostnader for kommunen, avfall som ikke
sorteres betyr en utgift.

Illustrasjon: moderne miljøstasjon

Illustrasjon; moderne miljøstasjon

– Vi har besøkt flere anlegg, og diskutert
mulige løsninger. At vi tenker fremtidsrettet er
helt i tråd med arbeidet rundt Smart Energi
Hvaler. Vi ønsker å bygge Norges mest
moderne miljøstasjon som i stor grad skal
være selvdrevet av 1600 kvm. med solceller
på taket. Overskuddsenergien kan lagres
i batterier under bygningen og vil sørge
for drift på skyfylte dager. Vi ser også på
muligheten til at overskuddsenergien benyttes
i ladeparker for elbiler samt i kommunale
bygninger i umiddelbar nærhet, sier Aspheim.
Prosjektet er planlagt realisert fra høsten
2015.

– Vi skal investere for fremtiden. Vi skal
henvende oss til de som kommer til
miljøstasjonen, de skal bli positivt overrasket
og bli motivert for å sortere mer og bedre, det
tar vare på miljøet og det gir god økonomi for
kommunen. At vi kombinerer med solceller
styrker påstanden om godt miljø er god
økonomi, avslutter Aspheim.