Reduserte strømforbruket med 27%

Testingen av ny effektbasert tariff på Hvaler ga langt bedre resultater enn Fredrikstad EnergiNett hadde forventet. Familien Dale kuttet strømregningen med 2.300,- kr.

Tekst: Morten Hagen. Foto: Stein Johnsen/Morten Hagen

25 husholdningskunder på Hvaler har i vinter vært med å teste ut
en ny effektbasert tariff i regi av Fredrikstad EnergiNett og Smart
Energi Hvaler.

Kundene på Hvaler meldte seg på prosjektet, og fikk en felles
innføring i det nye systemet på møte på kommunehuset den 4.
desember 2013.

– Kundene som var med i uttestingen er frivillig rekruttert og er
veldig motiverte. Vi er klar over at dette nok farger resultatet, sier
Vidar Kristoffersen i Smart Energi Hvaler.

Sveinung Dale er en av de fastboende på Hvaler som var med
i prosjektet. Familien bor på Vesterøy, og brukte displayet aktivt
gjennom hele prosjektperioden. – Vi hadde satt oss som mål
å spare 15%. Vi har vært bevisste på den tariffen vi hadde,
og forholdt oss til målsetningen om å redusere det maksimale
forbruket pr time. Vi har aktivt flyttet forbruket til andre tider
på døgnet. Resultatet er overraskende for familien, bekrefter
Dale. Familien reduserte sitt forbruk med 21 prosent, og kuttet
strømregningen med 2.300,- kr totalt i perioden prosjektet pågikk.
– Vi er strålende fornøyd.

Sveinung Dahle med oversiktsdisplay

Sveinung Dale har redusert strømregningen med 2.300,- kr på fem måneder.

Familiens bakgrunn for å være med i prosjektet var fundert
både miljømessig og moralsk. De ønsket å være med å gjøre
en endring. – Vi bruker mer strøm enn de fleste i Europa, vi må
bidra til å redusere dette, og sikre bruk av ren energi, forteller
Dale.
– Vi hadde hørt før at det kunne ha en effekt på fem prosent
å gi kundene display. Energiforbruket, for de 25 kundene som
deltok, ble redusert med 27 prosent sammenlignet med same
periode ifjor. Det samme ble det maksimale effektuttaket, Så
dette resultatet er bedre og potensialet er større enn vi hadde
forventet, forteller Kristoffersen.

Han understreket imidlertid at det har vært en mild vinter.
– Når vi kompenserer for det, ser vi at vi fortsatt har en ca. 20
prosents reduksjon i både maksimal effektbruk og det samlede
energiforbruket, fortsetter Kristoffersen.

Kundene har hatt to insentiver til å legge om strømforbruket,
tilgang til strømforbruket på display og en ny tariff. – Nøyaktig
hva som har påvirket hva, vet vi ikke ennå. Men vi ser et stort
potensial for bedre utnyttelse av kapasiteten i nettet, og vi ser for
oss at vi på sikt vil måtte investere mindre i nettet enn vi ellers
måtte gjort, sier han.

 

Prosjektdeltagere på samling

Deltakerne i prosjektet samlet på kommunehuset på Hvaler 4. desember 2013.

Familen Dale er godt fornøyde med å ha deltatt i prosjektet.
– Vi har lært mye, og displayet har gitt oss en bevissthet som
vi tar med oss videre. At dette vil gi oss fremtidige reduksjoner
i strømregninen også, er helt sikkert. Vi kommer til å benytte
displayet aktivit fremover også, sier Dale. Familien er positive til å
delta i nye forskningsprosjekter i Smart Energi Hvaler.