Regionsutvikling

Foto av Trond Andersen, konsernsjef i Fredrikstad Energi

Konsernsjef Trond Andersen i Fredrikstad Energi er opptatt av at alle forretningsområdene posisjonerer seg for fremtiden.

– Vi er opptatt av å være med på å forme utviklingen, og med innføring av smarte målere
er det avgjørende å kunne benytte de enorme datamengdene til ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Trond Andersen.

Fredrikstad Energi ønsker i sitt definerte verdigrunnlag å være nyskapende og nytenkende, ha et godt kompetansemiljø og vilje til å tenke utradisjonelt. I tillegg skal konsernet ta i bruk ny og ønsket teknologi, lage bærekraftige løsninger og tjenester og ha fokus på forretningsutvikling.

– Smart Energi Hvaler er et eksempel på at vi setter kraft bak våre ambisjoner for framtiden. Ikke bare for egen vinnings del, men for å kunne være en aktør i regionsutviklingen. Gjennom å være en del av dette forskningsmiljøet, blir vi også en
nasjonal samfunnsaktør som skaper arenaer for utdanning og kompetansebaserte arbeidsplasser. Det lykkes vi med ved å samarbeide med ledende, relevante aktører på tvers av fagmiljøer, sier Konsernsjef Trond Andersen.