Satser på barn og unge

Hvaler kommune har bestemt at klima- og energiplanen som nå utarbeides i stor grad skal tilegnes barn og unge.

Det forteller Gunn Karin Karlsen, klimakontakt i
Hvaler kommune.
– I tillegg til at dagens barn og unge må ta et tidlig
ansvar for klima og miljø, må de også rette opp
feilene fra tidligere generasjoner. Det er et stort
ansvar å få tredd nedover skuldrene. Derfor kaller
vi dette ungdommens klima- og miljøplan, sier hun,
og tillegger at valgfaget teknologi i praksis er ett av
mange tiltak rettet mot unge i kommunen.
– Vi vet av erfaring at holdninger og kunnskap som
tilegnes tidlig, ofte blir med hele livet. Derfor ønsker
vi fokus på miljø og klima i flere ledd gjennom flere
faser av utdanningen. Jeg er veldig imponert over
hva første kull i valgfaget på ungdomsskolen har fått
til. Engasjementet og resultatet bekrefter at dette er
gode og bærekraftige tiltak.

Samarbeid

Kommunens klima- og energiplan blir utarbeidet i
samarbeid med Fredrikstad Energi og Smart Energi
Hvaler, og skal etter planen opp til politisk behandling
ved årsskiftet.
– Vi har vært på etterskudd når det gjelder å
utarbeide en egen klima- og energiplan, men
nå har vi til gjengjeld som mål å utarbeide en av
tidenes mest ambisiøse plan. Vi skal ligge helt i
forkant av de teknologiske endringene som vi vet
kommer i energibransjen de neste årene. Klima- og
energiplanen vil etter alt å dømme danne et solid
grunnlag som andre vil ønske å strekke seg etter. Vi
skal ta ansvar ved å gi kommunens unge muligheter,
og vi skal sette langsiktige og gode mål som skal
sikre kommende generasjoner en god fremtid. Vi skal
altså både ta ansvar og involvere, påpeker hun.

Les også