Spydspiss i utviklingen av morgendagens strømnett

Endringene som kommer i energibransjen gjennom innføringen av smarte nett rokker ved strukturen i bransjen over hele verden. Fredrikstad Energi tar strukturelle grep for å være et steg foran. -Det er naturlig for oss å bidra i den regionale samfunnsutviklingen, sier Bjørn Svendsen, IT-direktør i Fredrikstad Energi.

Tekst: Michael Helgesen/Morten Hagen. Foto: Michael Helgesen

Foto av IT-direktør i Fredrikstad Energi Bjørn Svendsen, leder for forretningsutvikling Terese Troy Prebensen og prosjektleder i eSmart Systems Sigurd Seteklev er med på utviklingen av morgendagens strømnett.

IT-direktør i Fredrikstad Energi Bjørn Svendsen, leder for forretningsutvikling Terese Troy Prebensen og prosjektleder i eSmart Systems Sigurd Seteklev er med på utviklingen av morgendagens strømnett.

IT er en sentralt del av denne utviklingen, fortsetter
Svendsen. Fremtidens energinett vil kreve store
investeringer i nye løsninger som krever en helt annen
skalerbarhet og fleksibilitet enn hva vi ser i dag.

Ett av selskapets utviklingsrelaterte engasjement er
rammeprogrammet Smart Energi Hvaler.
Rammeprogrammet gjør at det er lagt et godt
fundament som benyttes for uttesting av ny teknologi
for smart styring og drift av nett, samt teknologi for
implementering av nye produkter for kraftkunder.

IFU-prosjektet

En direkte konsekvens av satsingen i Smart Energi
Hvaler er konsernets deltakelse i et større IFU-prosjekt
(Industrielt forsknings- og utviklingsprosjekt) i samarbeid
med Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane Energi og
eSmart Systems.

IFU-kontrakter bidrar til å utvikle konkurransedyktige
produkter i et internasjonalt marked, og til å utvikle
industrielle nettverk og miljøer. Gjennom et forpliktende
samarbeid får leverandørbedriftene tilgang til ny
kompetanse, globale nettverk, strategiske partnere og
internasjonale markeder. Kundebedriftene får tilgang
til teknologi, ressurser og kunnskap de ellers ikke ville
hatt, og kan dermed utvikle mer konkurransedyktige
produkter og tjenester.

Fire faser

Illustrasjon av forskningsprosjektets fire faserForskningsprosjektet består av fire faser.
Målerverdihåndtering var første steg, hvor forbrukerne i
Hvaler kommune fikk installert AMS-målere (avanserte
måle- og styringssystemer). Målerverdiene sendes nå
i sanntid til både forbrukeren og nettselskapet for å få
et detaljert bilde av forbruksmønsteret. Hvaler opererer
dermed med et fullskala smart-nett.

– Ved å smelte leveringen av tradisjonell elkraft
sammen med moderne IT-løsninger, tar vi det første
steget på veien mot et smartere energinett. Dette
bidrar til en bedre utnyttelse av energien og et
lavere forbruk, sier Terese Troy Prebensen, leder for
forretningsutvikling hos Fredrikstad Energi.

Nå er forskningsprosjektet godt i gang med fase to;
forbrukerfleksibilitet. – Nå skal det utvikles og integreres
løsninger som gir strømkunder større valgfrihet og
mulighet til å påvirke energiforbruket sitt. Det er allerede
lansert et første generasjons energidisplay. Med det kan
kunden se hvor mye strøm han bruker til enhver tid, og
ta kontroll over eget forbruk.

– Et av målene med displayet er å bevisstgjøre
beboerne om hvordan de bruker strøm hjemme. Vi
ønsker også å påvirke kundene til blant annet å kjøpe
strøm på tidspunkter som hvor strømmen er rimeligere.
Siden Hvaler har et smart strømnett kan kundene bli
fakturert for forbruket time for time. Displayet er et
svært godt verktøy for å bevisstgjøre strømforbruket,
sier hun, og legger til at overgangen til smarte målere
vil også kunne gi bedre kundeservice, reduserte
energikostnader og klimautslipp, og mer effektiv
nettdrift.

De to siste fasene omtales som Nettnytte og
Energitjenester. – Selv om vi fortsatt befinner oss i fase
to, har vi kontinuerlig fokus på hele forskningsprosjektet,
sier Therese Troy Prebensen.