Stort potensiale for VERDISKAPNING gjennom samarbeid

Fredrikstad kommune ønsker å være en attraktiv kommune for de som vil bo, jobbe og utdanne seg her. – De målene har vi felles med Hvaler, Sarpsborg, Halden og de andre byene i fylket, forteller ordfører i Fredrikstad kommune, Jon-Ivar Nygård.

Fredrikstad kommune skal implementere smarte strømmålere før 2019, slik som Hvaler har gjort. – Fremtidens byer forutsetter smart teknologi. Vi har engasjert oss innen smart helse og velferd, og energi. Dette er to samfunnsutfordringer som vi satser på. Vi ønsker at våre innbyggere skal trives og utvikle seg, da må vi bygge god kompetanse og ta riktige beslutninger, fortsetter ordføreren.

Energikonsernet Fredrikstad Energi står sentralt i den utviklingen. – Vi ønsker å spille en nøkkelrolle i utviklingen av fremtidens energiløsninger, og har sammen med næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og flere næringsaktører satt Østfoldregionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal jobbe for at både vårt eget konsern og våre samarbeidspartnere i regionen får en vekst, forteller leder for forretningsutvikling i Fredrikstad Energi, Terese Troy Prebensen.

På dette området får hun full støtte av ordføreren. – Vi må stå sammen om en attraktiv region med gode kunnskapsarbeidsplasser. Hvaler kommune har vært sentral i utviklingen. Nå har også Fredrikstad kommune inngått partneravtale med næringsklyngen NCE Smart, og vi har stor tro på at dette vil få positive effekter for næringslivet i byen.

Vi ønsker å styrke næringsutviklingen i regionen, da er forskning- og utviklingsaktiviteter viktig erfarer prosjektet Smart Energi Hvaler. Fra venstre: Smart Energi Hvaler, Vidar Kristoffersen, leder for forretningsutvikling i Fredrikstad Energi, Terese Troy Prebensen og ordfører i Fredrikstad kommune Jon-Ivar Nygård.

Vi ønsker å styrke næringsutviklingen i regionen, da er forskning- og utviklingsaktiviteter viktig erfarer prosjektet Smart Energi Hvaler. Fra venstre: Smart Energi Hvaler, Vidar Kristoffersen, leder for forretningsutvikling i Fredrikstad Energi, Terese Troy Prebensen og ordfører i Fredrikstad kommune Jon-Ivar Nygård.

Vidar Kristoffersen, Smart Energi Hvaler, ønsker Fredrikstad kommune velkommen. – At vi står sammen om en felles utvikling av fremtiden er positivt.

Demonstrasjonslaboratoriumet Smart Energi Hvaler har fått en nasjonal posisjon, og er unik med 8.000 strømmålere og en rekke forskningsaktiviteter som pågår. Det er positivt at vi kan samles om mer forsknings- og utviklingsaktiviteter i regionen, forteller Kristoffersen.

Fredrikstad Energi har lykkes godt med sine forsknings- og utviklingsaktiviteter de siste årene. – Det har skapt nye arbeidsplasser lokalt med nasjonalt ledende kompetanse, og gitt medarbeiderne nye utfordringer. Det skaper dynamikk og motiverer ansatte til å delta i nye innovasjonsaktiviteter, forteller Kristoffersen, som selv har hatt flere presentasjoner på nasjonale konferanser om Smart Energi Hvaler.