Styrer varmen på møterommene

En integrert energikalender som automatisk gir møterommene beskjed om å skru av og på varmen til de tidene møterommet er i bruk. Smart kalenderfunksjon, kaller vi det, sier studentene Marius og Jon Sverre.

Tekst/foto: Morten Hagen

– Systemet er tiltenkt å kunne styre varme, lys, persienner
og air condition, men vi har startet med det som er mest
energibesparende, sier Marius Stene. Han har sammen med
Jon Sverre Loftum arbeidet med dette som sitt bachelor
prosjekt ved Høgskolen i Østfold dette semestret.

studenter

SKRYTER AV STUDENTENE: Rektor Hans Blom ved Høgskolen i Østfold skryter av arbeidet til ingeniørstudentene Marius Stene (t.v) og Jon Sverre Loftum (t.h).

Eldre systemer for energistyring er ofte basert på gjentakende
døgnsykluser, der temperaturen reduseres og økes til faste
tidspunkter ved like ukedager. – Dette er ikke nødvendigvis
den mest energibesparende løsningen. Ved å legge inn
reservasjoner i den vanlige møteromskalenderen kan vi styre
energien tilpasset hvert enkelt rom til planlagte aktiviteter,
forteller Marius entusiastisk. Oppdragsgiveren Rett Kurve
er godt fornøyd med resultatet, dette er et viktig ledd i deres
arbeid med å gjøre energistyring bedre tilgjengelig for folk flest.

Både Marius og Jon Sverre studerer ved avdeling for
ingeniørfag i Fredrikstad. Jon Sverre har allerede fått jobb
i Jernbaneverket, og skal jobbe med styring og signaler.
Jon Sverre er optimistisk, han håper å jobbe videre med
microkontrollere og signalstyring.

Rektor Hans Blom berømmer arbeidet som er gjort i prosjektet.
– Dette er ett av flere studentprosjekter og forskningsoppgaver
vi ser knytter seg tett opp til Smart Energi Hvaler. Den
nasjonale demonstrasjonsarenaen på Hvaler har gitt høgskolen
mange muligheter. Flere av våre studenter har fått jobb
etter studier, både i virksomheter som er direkte involvert i
prosjektene, og hos aktører som ser hva de har lært ved å
jobbe med en slik demonstrasjonsarena.

Det er et unikt samarbeid mellom forskning, næringslivet
og kommunen. Det interessante for oss er bredden i
demonstrasjonsarenaen. Hvaler kommune satser nå på
”smarte byer” innenfor områdene energi, helse og omsorg.
Dette er tunge akademiske fagfelt hos oss, som passer
godt inn i vår strategi for å utdanne fremtidens arbeidskraft.
Regionen trenger flere kunnskapsarbeidsplasser, og et slikt
samarbeid vi ser her gir muligheter, både for god utdanning
og direkte resultater i form av nye arbeidsplasser og
verdiskapning.

57 prosjekter på EXPO

I år presenterte ingeniørstudentene 57 spennende prosjekter
på EXPO. Gjennom stands og presentasjoner viser studentene
frem sine avsluttende bachelorprosjekter for næringslivet og
potensielle arbeidsgivere. EXPO ble i år arrangert for 22. gang.

Blant prosjektene som omhandlet energi og miljø finner vi bl.a.:
termisk komfort for inneklima, effektivitet i byggeprosjekter,
resirkulering av plastavfall som fyllstoff i betong, testing av
velferdsteknologi, energimarkedene i Norge og Tyskland, og
underjordisk trafostasjon.

IT-studentene i Halden har tilsvarende presentasjoner av sine
prosjekter der også næringslivet inviteres.