Utvikler brukergrensesnitt for SMARTE HJEM

Et smarthjem er et hjem hvor mange utstyrsenheter kobles sammen slik at brukeren får oversikt og kontroll av utstyr i hjemmet. Utfordringene er ofte knyttet til å ta løsningene enkelt i bruk for hele familien og alle aldersgrupper.

Foto: Lisa Lambertsson Björk

Foto av vinnerne av årets studentprosjekt

Årets studentprosjekt
innen energi og IT
ble vunnet av Martin
Eskerud (til venstre),
Caroline Sofie Olsen og
Anders Skaalsveen.

Studentene Caroline Sofie Olsen, Anders Skaalsveen og
Martin Eskerud har gjennom strukturert designarbeid og
utprøving med brukere, utviklet et grafbasert grensesnitt som
viser husets rom og hvilke enheter som finnes i hvert rom.
Brukergrensesnittet kan beskrives som en grafisk løsning
mellom brukere og ulike utstyrsenheter, særlig elektronisk
utstyr som lys og varme, underholdningsapparater,
kaffetraktere og vaskemaskiner.

– Enhetene kan både kontrolleres og koples sammen med
regler som bestemmer hvordan enhetene skal påvirke
hverandre, alt i et grensesnitt som gjør det hele oversiktlig og
enkelt å forholde seg til, forteller Caroline Sofie Olsen.

Studentgruppen har utført prosjektet ved å ta i bruk
deltakende design, det vil si at brukerne har vært med i hele
designprosessen. – Prototypen er testet med brukere på en
strukturert og kritisk måte, og gruppens rapport presenterer
det hele på en utmerket måte, forteller Harald Holone,
veileder for studentgruppen og førsteamanuensis ved
Avdeling for informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold.

Prosjektgruppen vant prisen for beste studentprosjekt
på Fremtidskonferansen 2014. – Gruppens prosjekt
utmerker seg med grundig bakgrunnsarbeid og tilknytning
til eksisterende produkter og studier, samtidig som at de har
utviklet en omfattende prototype av et brukergrensesnitt for
smarthjem, forteller Holone.

Selv synes de tre studentene at det var veldig hyggelig å
vinne prisen. – Det var en hyggelig overraskelse, og det
skaper definitivt motivasjon for det videre løpet med både
utdanning og karriere, forteller de tre prisvinnerne. Prosjektet
fikk karakteren A. De tre studentene tar Masterstudium i
anvendt informatikk ved Avdeling for informasjonsteknologi,
og prosjektet deres er utført i forbindelse med faget “Mobile
anvendelser”.