8,5 mill. til forskningsprosjektet FlexNett

Arbeidsområder: Infrastruktur,      Status:

Flere av aktørene i Smart Energi Hvaler deltar i nytt forskningsprosjekt som er tildelt midler fra Norges Forskningsråd.

Forskningsprosjektet FlexNett (Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett) har fått
tildelt kr 8,5 mill. i støtte fra Forskningsrådets ENERGIX‐program. Prosjektet er på 3 år
fra 2015 og har en totalramme på kr 21,3 mill.

FlexNett


Prosjektets målsetting er å bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører.

Prosjektet er et av 53 nye prosjekter med til sammen 455 millioner kroner fra ENERGIX-programmet.

Prosjektets målsetting er å bidra til økt fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett gjennom å demonstrere og verifisere tekniske og markedsmessige løsninger for fleksibilitet på ulike nivå i nettet og til nytte for ulike aktører.

BKK Nett er prosjektleder.

Kontaktpersoner:

Hanne Sæle, SINTEF Energi, – e-post: hanne.saele@sintef.no
Bernt A. Bremdal, Smart Innovation Østfold, – e-post: bernt.bremdal@ncesmart.com

Prosjekthistorikk

Partnere

ODIN MEDIAHvaler kommuneSmart Innovation Østfold

Prosjektinfo


Infrastruktur

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets