Sandbakken – fra avfallsmottak til smart miljøstasjon

Arbeidsområder: Smart egenproduksjon,      Status:

Hvaler kommune har en visjon om at vi skal være i stand til å motta og behandle alle avfallsfraksjoner i henhold til dagens og fremtidens føringer og forskrifter. Sandbakken miljøstasjon skal være fremtidsrettet i bruk av ny miljøteknologi for solenergi og microvind og riktig materialbruk.

Dagens renovasjonsstasjon greier ikke å følge de til stadig nye statlige føringer og forskrifter vedrørende sortering av avfall. Litt firkantet sagt kan man hevde at sortert avfall er en ressurs mens usortert er et problem. Dagens manglende sortering er kostbart for kommunen og vi går glipp av inntekter.

Hovedmål for Sandbakken er

 1. Være i stand til å motta og behandle alle avfallsfraksjoner i henhold til dagens og fremtidens føringer og forskrifter
  – Ny miljøstasjon med kapasitet for sortering og sikker behandling av farlig avfall
 2. Øke sorteringsgraden og redusere mengde til forbrenning
  – Veilede «kundene» i sortering på Sandbakken.
  – Store digitale informasjonstavler på miljøstasjonen
  – Hjemmesider
  – Miljø App
  –Sortering alle fraksjoner under tak for kunder og ansatte (HMS)
 3. En bærekraftig miljøstasjon basert på moderne miljøteknologi som også skal gi Hvalersamfunnet erfaring i og motivasjon til bruk av sol- og vindkraft.

Prosjektet skal i tillegg til å bli et moderne og effektivt avfallsmottak for hele Hvaler kommune, også ha en miljøprofil som tar hensyn til materialbruk, fornybar energi i form av «smart strøm» og «smart styring» av forbruket fra solenergi.

Det er planlagt bruk av solcellepaneler på mest mulig av takflaten over den nye sorteringsrampe, som formes og vinkles mest mulig mot sør. På lengere sikt er det også planlagt med micro-vindmøller på taket, i høyde med tretoppene rundt. Produsert strøm er tenkt brukt til å dekke eller redusere energibruken i kommunens bygningsmasse på Sandbakken og på Skogstunet og til lading av kommunens fremtidige el-bilpark.

Prosjekthistorikk

Partnere

Hvaler kommune

Prosjektinfo


Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets