Vil fange sola!

Tormod Nyquist og hans kone har blitt bevisst på å spare strøm gjennom deltagelse i energiprosjekter på Hvaler. Nå tar de et nytt steg, og vurderer solcellepanel på hustaket.

Paret, bosatt på Vesterøy, er ett av flere som har tatt del i et testprosjekt i regi av Smart Energi Hvaler. Gjennom å bevisstgjøre energibruken, har de redusert strømuttaket i boligen med 20 prosent. Det er mange penger spart, men økonomien er likevel ikke den største motivasjonen for å legge om vanene, kan Tormod fortelle.

– Nei, dette handler primært om å gi et lite bidrag til å opprettholde et bærekraftig samfunn. I tillegg til at vi reduserer forbruket, er vi bevisste på å fordele det over døgnet. På den måten unngår vi de store energitoppene som utgjør en stor belastning på – og utfordring for – strømnettet.

Tormod Nyquist vil fange sola på Hvaler

 

En del av vanene

Nå er energibevisstheten blitt en del av deres daglige vaner og rutiner. Om de bruker komfyren, passer de gjerne på å skru av noe annet – eksempelvis en varmeovn eller varmekablene på badet. – Dette går veldig fint uten at det går ut over komforten, påpeker de.

Tomrod Nyquist har spart energi ved å endre vaner

– Men et slikt bidrag er jo som en dråpe i havet i forhold til den totale belastningen på nettet. Kan det da ha noen betydning?

– Ja, absolutt! Vi alene er selvsagt ubetydelige i det store bildet. Men om alle tar ansvar, vil det i sum utgjøre en stor forskjell. Selv et stort hav består bare av dråper, minner han om.

– Hva betyr det at Smart Energi Hvaler har satt fokus på energiutfordringene?

– Det betyr mye! De har vært flinke til å informere og bevisstgjøre viktigheten i at vi forbrukere må bidra. Dessuten er det enklere å komme i gang når man kan bli en del av et konkret prosjekter. Man føler man er en del av noe større, sier han.

Solenergi

Nå ser paret frem til å ta et nytt steg for å spare energi, ved å produsere den selv via solcellepaneler på hustaket.

– Vi har en bolig med svært solrik beliggenhet, og to takvinkler som egner seg ypperlig for solcellepaneler. I sum snakker vi om mellom 40 og 50 kvadratmeter takflate. Vi er svært nysgjerrige på hvilke muligheter dette gir i forhold til energiproduksjon, og hvilke investeringer det krever.

– Vi er klar over at det vil ta lang tid innen vi vil ha spart inn investeringen, men det er ikke avgjørende for oss. Vi ønsker å utnytte alternativ, fornybar energi for å bidra til å ta vare på miljøet og spare på naturressursene.

– Ikke for egen del, men for de neste generasjoner, sier han.

Vil fange sola på Hvaler