Hvaler kommune utvider støtteordningen til solceller

I kommunestyret 18.06.2015 vedtok Hvaler kommune å styrke støtteordningen for rådgiving, systemløsning og tilrettelegging for styring, lagring og monitorering for hus og hytter med ytterligere 100 000 kroner og støtteordningen er nå på totalt kroner 300 000.

Den opprinnelige potten på kroner 200 000 fikk fort bein å gå på og Hvaler kommune ønsket å fortsatt vise støtte til det miljøvennlige tiltaket. Med denne utvidelsen vil alle som har bestilt på Hvaler få støtte – og det er plass til flere!

Du kan bestille solcelleanlegg her.

For refusjon fra Hvaler kommune må du sende inn kvittering på betalt utstyr til
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden v/Ellen Andresen.

Kan også sendes på mail til postmottak@hvaler.kommune.no Merk saken «Solcelletilskudd v/Ellen Andresen.»
Kan også leveres ved personlig oppmøte på Servicetorget. Husk å oppgi kontonummer!