Om programmet

Fredrikstad Energi, Hvaler kommune og forskningsmiljøet NCE Smart Energy Markets har gått sammen om å etablere rammeprogrammet «Smart Energi Hvaler» (SEH). Programmet omfatter og inkluderer alle forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktiviteter med tilknytning til energisektoren på Hvaler.

Smart Energi Hvaler er en demonstrasjonsarena og et rammeprogram. Programmet skal legge til rette for at arenaen kan anvendes for å belyse ulike fremtidsscenarier, internasjonale veikart og gi nye ideer om aktuelle satsingsområder fremover.

Den felles kompetansen hos partene og samarbeidet gir unike konkurransefordeler for å utvikle og forvalte en demonstrasjonsarena. Partene har felles målsetning om å drive et rammeprogram for å utnytte og kapitalisere på arenaen.

Smart Energi Hvaler organiseres som et program, og ikke som et prosjekt. Programmet skal gjennom en styringsgruppe og programkomité bistå med å løfte smarte idéer opp til selvstendige prosjekt.

Smart Energi Hvaler utvikles og forvaltes som en selvstendig merkevare der det grunnleggende er åpenhet, engasjement og nyskapning.

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets