Enova tilskuddsordning

Enova gir tilskudd til produksjon av elektrisk energi, for at du kan dekke eget elektrisitetsbehov ved bruk av fornybare energikilder. Fornybare energikilder kan for eksempel være sol eller vind. Du kan få tilskudd til installering av en slik teknologi, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

Du kan få tilbake 35 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10 000 kr for et produksjonsanlegg, pluss 1 250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW. Det vil si at dersom du installerer 15 kW effekt, kan du få opptil 28.750 kr totalt.

Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. Merk at siste faktura må være fra 2015, og kan ikke være eldre enn fire måneder. Produksjonsanlegget kan ikke være kjøpt tidligere enn for 12 måneder siden.

Du oppgir installert effekt for produksjonsanlegget underveis i registreringsprosessen.

Les mer

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets