Hvaler

Hvaler er mer enn bare et godt sted å bo, og et idyllisk sted å tilbringe sommeren. Hvaler er nemlig unik på flere måter som gjør det ekstra velegnet som sted for forskning på smart energi.

Da Hvaler ble valgt som sted for Fredrikstad Energis pilotprosjekt med utrulling av nye strømmålere, var det etter å ha vurdert mange forskjellige hensyn.

Et Norge i miniatyr

Hvaler er ikke bare unikt når det gjelder flotte omgivelsene, det er også flere utfordringer knyttet til infrastrukturen. Å modernisere strømnettet på Hvaler vil derfor ikke bare kunne gi mye god kunnskap for hvordan framtidens strømnett skal se ut, men det vil også kunne ha stor effekt for alle som bor i kommunen. I tillegg er Hvaler på sett og vis et Norge i miniatyr, med en spennvidde som strekker seg fra bygder til spredt bebyggelse, lang kystlinje og et nettverk av broer som knytter kommunen sammen.

Grønne løsninger i grønn kommune

Ser man på kartet er det kanskje mer riktig å si at det meste av fargen som omslutter Hvaler er blå. Det er allikevel ikke til å komme unna at Hvaler også i høyeste grad er grønn. Kommunen arbeider med en klima- og miljøplan, og er opptatte av å ta i bruk miljøvennlige løsninger på flere områder. Som vertskap for Ytre Hvaler nasjonalpark har kommunen også et ekstra ansvar for å velge grønne løsninger. Et modernisert strømnett kan være med på å redusere forbruket og bruke strømmen mer effektivt, og passer derfor som hånd i hanske med målene kommunen har satt seg.

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets