Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi eier og leder forskningsprogrammet Smart Energi Hvaler. Fredrikstad Energi er et infrastrukturkonsern hvor det å eie, overvåke, drifte og vedlikeholde infrastruktur knyttet til distribusjon av el, signal for lyd og bilde og væske utgjør hovedvirksomhetene. Fredrikstad Energi sin rolle i forskningsprogrammet vil derfor primært være knyttet til utvikling og innovasjon innenfor infrastruktur, og samtidig stille denne infrastrukturen til disposisjon for forskningsprosjekter som programmet omfatter.

Fredrikstad Energinett

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets