Hvaler kommune

Hvaler kommune er en øykommune med i overkant av 4.000 fastboende innbyggere. Det er et stort antall hytter og fritidsboliger i kommunen, og det antas at det i enkelte perioder om sommeren oppholder seg så mange som 30.000 mennesker i kommunen. Dette innebærer store utfordringer for infrastrukturen, men gir også store muligheter for å utvikle et fleksibelt og smart strømnett som kan dekke kommunens behov. Hvaler kommune har igangsatt utarbeidelse av en klima- og miljøplan, og som vertskap for Ytre Hvaler nasjonalpark er kommunen dypt engasjert i en grønn utvikling.

Hvaler kommune

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets