Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway utvikler et kompetansesenter i verdensklasse som arbeider for signifikant grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter. Smart Innovation Norway er en aksellerator for nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og industripartnere og en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU.

Smart Innovation Norway

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets