Om oss

Smart Energi Hvaler handler om mye mer enn nye strømmålere. I årene som kommer vil nemlig hvalersamfunnet spille en viktig rolle i forskningen på hvordan hele landet skal gjøre overgangen til Smart Strøm så smidig og effektiv som mulig.

Det starter med AMS

Du har kanskje hørt forkortelsen AMS tidligere? Det er ikke så lett å skjønne hva den betyr, men ordeneavanserte måle- og styringssystem forklarer litt mer. Dette er en fellesbetegnelse på teknologien som gjør at strømnettet blir mer intelligent. Smarte strømmålere kan «snakke» med både systemene hos nettselskapet, men også etter hvert med andre smarte enheter du har hjemme. Det betyr at du som strømkunde får bedre oversikt over energiforbruket ditt, og det gjør det også mye enklere å spare inn på forbruket når du selv kan se når det topper seg.

Smart Strøm

Nye strømmålere er den første brikken som må på plass for at du og jeg skal kunne utnytte alle mulighetene som vil komme etter hvert. Mange av dem kjenner vi fra andre land som allerede har satt i gang utbyggingen av smarte strømnett, såkalte smartgrids, mens andre vil vi selv finne ut av. På Hvaler blir det spesielt interessant å se hvordan mulighetene for lokal produksjon kan bli. Se for deg en hytte med solcellepaneler og en liten vindgenerator. Hytta brukes kanskje bare på våren og sommeren, og står tom om høsten og vinteren. Etter hvert vil denne hytta kunne bli sin egen strømprodusent, og sende kraften som produseres av solcellene og vindgeneratoren tilbake til strømnettet. Måleren holder styr på hvor mye som produseres, og strømregninga til hytta blir mindre og mindre jo mer som produseres.

Forskning for framtida

Er det en ting som er sikkert, så er det at i løpet av 2018 så skal alle strømmålere i Norge være smarte. Hvaler har et stort forsprang nå, og etter hvert som forsknings- og utviklingsarbeidet setter i gang vil kanskje noen av tingene man finner ut på Hvaler ende opp som tjenester folk på helt andre steder i landet tar for gitt om noen år. Det er ikke lett å spå hva som vil skje, men det er uansett sikkert at rammeprogrammet Smart Energi Hvaler vil si noe om hvordan morgendagens strømnett blir.

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets