NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets utvikler et kompetansesenter i verdensklasse som arbeider for signifikant grønn vekst gjennom grønn innovasjon innen omsetning av energi, råvarer og klimakvoter. NCE Smart Energy Markets er en aksellerator for nyetableringer og vekst blant klyngens bedrifter og industripartnere og en katalysator for næringsrettet universitets- og høgskoleutdanning og FoU.

NCE Smart Energy Markets

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets