Hvaler kommune tilskuddsordning

Hvaler kommune er positive til prosjekter som gjør konkrete tiltak for å endre adferd og bidra til bærekraftig bruk av energi og håper at innbyggerne nå vil bli ytterligere nysgjerrige på grønne løsninger.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskudd til solcellepaneler er til deg som har bolig eller hytte på Hvaler med inntil 2 boenheter.
 • For å ha rett til tilbakebetaling må du være juridisk eier av boenheten og være tiltakshaver. Det vil si at det er du som gjør den aktuelle investeringen.
 • Anlegget må være tilknyttet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.
 • Å montere solcelleanlegg er i hht byggeloven ikke søknadspliktig, men det finnes unntak i vernede områder, kulturelle landskap og 100-metersbeltet. Se smartenergihvaler.no for utfyllende liste.
 • Hvaler kommune støtter anlegg på inntil 3KW med kr 2500 og anlegg fra 3KW og oppover med kr 3500.
 • Tiltaket må være gjennomført og betalt før du søker tilskudd fra Hvaler kommune.
 • Jobben må være gjennomført av et registrert firma, og dokumentasjonen av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.
 • Fakturaen må være datert tidligst april 2015.
 • Tilskuddsordningen er totalt på kr 300.000 og Hvaler kommune vil tildele fortløpende. (Oppdatert 19.06.2015.)

Tilskuddsordningen støtter rådgiving, systemløsning og tilrettelegging for styring, lagring og monitorering.

Dokumentasjonskrav: Kommunen støtter andre merkostnader knyttet til installasjonen av solcelleanlegget, som ikke støttes av Enova. Midlene fra kommunen brukes på rådgiving, systemløsning og tilrettelegging for styring, lagring og monitorering.

Rådgiving

 • Vurdere boligens egnethet for El-produksjon
 • Designe systemløsning for styring, lagring og monitorering tilpasset boligen
 • Gi råd om hvordan man går fram for å gjennomføre tiltak El-produksjon
 • Koordinere alle instanser som blir involvert i prosessen (for eksempel netteier, leverandører og elektrikere).

Systemløsning og tilretteleggelse for gjennomføring av FoU aktiviteter

 • RS 485 og Ethernet grensesnitt for:
  • Styring av energilagring og forbruk av lagret energi
  • Monitorering og styring av laster
  • Tilrettelegge for apper og sosiale medier
  • Tilkobling av gateway og router
 • Minnefunksjon for uthenting av data og sanntidsvisning i Meteo Control (Web applikasjon)

For refusjon fra Hvaler kommune må du sende inn kvittering på betalt utstyr til
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden v/Ellen Andresen.

Kan også sendes på mail til postmottak@hvaler.kommune.no Merk saken «Solcelletilskudd v/Ellen Andresen.»
Kan også leveres ved personlig oppmøte på Servicetorget. Husk å oppgi kontonummer!

 

 

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets