Status tilskudd

Det har vært stor respons fra hus- og hytteeiere på Hvaler, og tilskuddsordningen fra Hvaler kommune er fylt opp. Enova tilskuddet gjelder fortsatt for alle, dette er den store tilskuddsordningen.

Merk: det er kun hus som får Enovatilskudd. Hytter er ikke kvalifisert til dette. Det har i mai vært kjørt et tiltak for å legge tilrette for hytter. Har du hytte, kontakt oss for mer informasjon.

For refusjon fra Hvaler kommune må du sende inn kvittering på betalt utstyr til
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden v/Ellen Andresen.

Kan også sendes på mail til postmottak@hvaler.kommune.no Merk saken «Solcelletilskudd v/Ellen Andresen.»
Kan også leveres ved personlig oppmøte på Servicetorget. Husk å oppgi kontonummer!