eSmart utvikler neste generasjons IT-systemer

Halden-baserte eSmart Systems utvikler neste
generasjons IT-system for energiselskaper som skal
operere i smarte kraftnett.

Selskapet gjennomfører, sammen med Fredrikstad
Energi, Sogn og Fjordane Energi og Big Data Energy
Systems, et utviklingsprosjekt med en kontraktsverdi
på til sammen 50 millioner kroner. Prosjektet støttes
også av Innovasjon Norge gjennom en Industriell
Forsknings- og utviklingskontrakt (IFU).
For å kunne oppnå fordelene med smart energi er det
nødvendig med helt nye IT-løsninger som er i stand
til å bearbeide store datamengder og gjennomføre
analyser i sanntid. Disse nye behovene medfører at
det må utvikles nye systemer basert på ny teknologi.
– eSmart Systems lager IT-systemer som forenkler
måten forbrukerne utnytter energien på, slik at
strømforbruket blir mer effektivt. Smart Energi Hvaler
bidrar med verdifull informasjon til dette arbeidet, sier
prosjektleder Sigurd Seteklev i eSmart Systems.
– Når alle forbrukere i landet får smarte strømmålere
hjemme, åpner det opp fundamentalt nye måter å
produsere, kjøpe, selge og bruke energi på. Dette
fører til et behov for nye og avanserte IT-systemer
som binder forbrukerne, nettselskapene og
energimarkedene sammen, og det er de systemene
vi leverer, forteller han.