Riktige investeringer

riktige_investeringer– Basert på tradisjonelle beregninger så skulle denne nettstasjonen
på Sand oppgraderes i 2013, forteller netteier Bjørn Birkeland i
Fredrikstad Energi. Men oppgraderingen er utsatt. – Med ny
kompetanse og nye verktøy investerer vi nå for fremtiden, kan
Birkeland konstantere.

Kim Bergli jobber med analyser av mulige investeringer. – På Sand
har vi analysert alle forbruksdata for kunder i kretsen, det har gitt
oss god kontroll på det reelle behovet. Vi har utsatt oppgraderingen,
denne nettstasjonen holder i 15 til 20 år til, forteller Bergli.
Nettstasjonen overvåkes kontinuerlig.

– Oppgraderinger i nettet har vært basert på makseffekt hos kundene
i kretsen, nå har vi gode IT-verktøy som gir oss grunnlag for mer
presise oppgraderinger.