Smarte ENERGI-PROSJEKTER gir FREMTIDIG VERDISKAPING

Energisatsingen i Østfold og på Hvaler er spennende og kompleks, fordi den i stor grad må utvikle ny kunnskap, nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Tekst: Morten Hagen. Foto: Inspiria Science Center

Foto av avdelingsleder Vidar Dramstad, seniorrådgiver Anders Fugleneb og direktør Toril Mølmen fra Innovasjon Norge foran solfangerne på Inspiria

Solfangere fra Inspiria – Fra venstre; avdelingsleder Vidar Dramstad, seniorrådgiver Anders Fugleneb og direktør Toril Mølmen fra Innovasjon Norge foran solfangerne på Inspiria, et inspirasjonssenter for mange østfoldinger.

Satsningen tar utgangspunkt i markedets behov og utvikler nye teknologiske løsninger som gjør det mulig for oss å agere smartere og forvente bedre ressursutnyttelse, sier Toril Mølmen, direktør i Innovasjon Norge i Østfold.

Mulighetenes begrensning ligger ofte i folks evne til å samarbeide og til å etterspørre andres kompetanse. Smart Energi Hvaler er et godt eksempel på hva som kan skapes av nye muligheter, når mennesker i ulike miljøer samspiller godt.

Satser på dynamiske næringsklynger

NCE Smart Energy Markets i Østfold er sentral i denne utviklingen, de har siden 2010 mottatt over 25 millioner kroner i støtte til å drifte og utvikle klyngen, og prosjektene i klyngen. Klyngen tiltrekker seg nå bedrifter fra hele landet, og samarbeider med internasjonale FoU-miljøer. Innovasjon Norge støtter de mest dynamiske  næringsklyngene i Norge gjennom et eget program “world class clusters”. – NCE klyngen i Østfold er vurdert å ha forutsetninger og ambisjoner til å bli anerkjent som som ”world class”, forteller Mølmen.

Gode støttemuligheter for nye ideer

eSmart Systems, som er med i næringsklyngen NCE, er eksempel på en bedrift som ser nye muligheter, gjennom sitt unike konsept for smart styring av energistrømmer. Bedriften har stort potensiale, derfor har Innovasjon Norge både gitt bedriften et etablerertilskudd (800 tusen kroner) til oppstartingen og et utviklingstilskudd (IFU) på 10,5 mill. kroner for å teste løsningen mot markedet. – eSmart Systems har benyttet seg godt av våre internasjonale tjenester, blant annet gjennom et 4 ukers inkubatoropphold i California og en uke på Global Entrepreneurship Training ved MIT i Boston, fortsetter Mølmen, og
berømmer deres gründerånd.

Miljøteknologi gir store muligheter

For å løse verdens miljøutfordringer, må vi ta vare på og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger vi nye ideer, nye tenkemåter, nye produkter og nye løsninger. Globalt er markedene for miljøteknologi og smarte løsninger enorme – og i sterk vekst. Men drivkreftene for endring vil likevel komme lokalt. Virkemidlene for utvikling av miljøvennlig teknologi i Norge og i EU gir gode muligheter for støtte til å utvikle og å ta i bruk nye løsninger.

Økt verdiskapning

Varige konkurransefortrinn skapes når bedriftene er økonomisk bærekraftige og samtidig tar ansvar for virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norges formål er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv, gjennom å styrke ulike regioners potensial, konkurransekraft og vekst gjennom utvikling av nye forretningsområder.

– Men det handler ikke bare om penger. Kompetanse og nettverk med tilgang til de riktige miljøene er viktig. Innovasjon Norge har medarbeidere i 37 land som gir råd til norske bedrifter som skal avdekke eller realisere et internasjonalt vekstpotensial, avslutter
Mølmen.