Hvaler kommune oppretter tilskuddsordning for solceller

Hvaler kommune oppretter tilskuddsordning for solceller til hytter og hus på Hvaler.

Hvaler er ikke bare unikt når det gjelder flotte omgivelsene, det er også flere utfordringer knyttet til infrastrukturen. Å modernisere strømnettet på Hvaler vil derfor ikke bare kunne gi mye god kunnskap for hvordan framtidens strømnett skal se ut, men det vil også kunne ha stor effekt for alle som bor i kommunen.

Kommunen arbeider med en klima- og miljøplan, og er opptatte av å ta i bruk miljøvennlige løsninger på flere områder. Som vertskap for Ytre Hvaler nasjonalpark har kommunen også et ekstra ansvar for å velge grønne løsninger.

Hvaler kommune står i samarbeid med NCE Smart og Fredrikstad Energi bak Smart Energi Hvaler. Forskningsarenaen har som målsetning å ha aktive og engasjerte forbrukere som deltar i ulike prosjekter og aktiviteter.

Hvaler kommune er sitt ansvar bevisst og satser nå på å få lokal produsert strøm fra innbyggernes egne hustak, samtidig som det kan bidra til lokal næringsutvikling.

-Vi ønsker å være tidlig ute med det beste for miljøet, sier ordfører i Hvaler kommune Eivind Normann Borge. – For oss har det vært viktig å være i forkant og ha en pådriverrolle når det gjelder mulighet for å komme i gang å teste ut støtteordninger til miljøtiltak.

Normann Borge håper en støtteordning vil bidra til økt interesse for solcelleanlegg og at økt produksjon av anlegg vil få prisene ytterligere ned rett ut fra leverandør på sikt. Støtte krever tilsvarende krav til utløsning som Enovas støtteordninger.

Hvaler kommune er positive til prosjekter som gjør konkrete tiltak for å endre adferd og bidra til bærekraftig bruk av energi og håper at innbyggerne nå vil bli ytterligere nysgjerrige på grønne løsninger.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

  • Tilskudd til solcellepaneler er til deg som har bolig eller hytte på Hvaler med inntil 2 boenheter.
  • For å ha rett til tilbakebetaling må du være juridisk eier av boenheten og være tiltakshaver. Det vil si at det er du som gjør den aktuelle investeringen.
  • Anlegget må være tilknyttet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.
  • Å montere solcelleanlegg er i hht byggeloven ikke søknadspliktig, men det finnes unntak i vernede områder, kulturelle landskap og 100-metersbeltet. Se smartenergihvaler.no for utfyllende liste.
  • Hvaler kommune støtter anlegg på inntil 3KW med kr 2500 og anlegg fra 3KW og oppover med kr 3500.
  • Tiltaket må være gjennomført og betalt før du søker tilskudd fra Hvaler kommune.
  • Jobben må være gjennomført av et registrert firma, og dokumentasjonen av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.
  • Fakturaen må være datert tidligst april 2015.
  • Tilskuddsordningen er totalt på kr 200.000 og Hvaler kommune vil tildele fortløpende.

Vi inviterer til et informasjonsmøte om dette lørdag 2. mai klokken 14.00 på rådhuset på Hvaler.