Energiopplevelse

  • motivere for økt bevissthet om energi
  • engasjere aktive forbrukere
  • kommunisere forskningsresultater og skape dialog
Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets