Energiopplevelse

  • motivere for økt bevissthet om energi
  • engasjere aktive forbrukere
  • kommunisere forskningsresultater og skape dialog

Energiopplevelse

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets