Infrastruktur

  • simulering og utvikling av eksisterende og fremtidig infrastruktur
  • miljø og sikkerhet

Kontakt oss

Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets