Forbrukerfleksibilitet

  • empiri og analyse for å stimulere til nye kraftprodukter og energiløsninger
  • energiløsninger som premissgiver for andre forbrukerløsninger
  • lokal produksjon og lagring
Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets