Smart forvaltning

  • tilrettelegge for optimalisert utnyttelse av energi
  • smart nettplanlegging med beslutningsstøtte
  • økt forsyningssikkerhet
Fredrikstad Energi AS Hvaler Kommune NCE Smart Energy Markets